Vdovské/vdovecké důchody patří k takzvaným důchodům pozůstalostním. Jedná se tedy o penzi po zemřelém manželovi/manželce, kteří již pobírali starobní, popřípadě invalidní důchod. Anebo – pokud zesnulá osoba ještě nebyla příjemcem žádného důchodu, pak vdovský/vdovecký důchod Poradnaodskodneni.cz náleží pozůstalému partnerovi, jestliže zemřelá osoba splnila ke dni úmrtí důležitou podmínku, a to požadovanou dobu pojištění. Jen v případě, že osoba zemřela v důsledku pracovního úrazu, se potřebná doba pojištění nepožaduje. Že vdovský/vdovecký důchod nenáleží pozůstalému, jestliže bylo před úmrtím partnera manželství rozvedeno, je snad pochopitelné.

Všechny podmínky nároku na tento typ důchodu ustanovuje zákon o důchodovém pojištění 155/1995 Sb.

cementerio-948048_960_720

Jestliže chce občan tento důchod pobírat a vše je v souladu se zákonem, musí si sám podat žádost o vyplácení dávky na příslušné oblastní správě sociálního zabezpečení. Nejjednodušším způsobem sepsání a podání žádosti je objednat se on-line na OSSZ. Až se žadatel dostaví, žádost s ním sepíše odborník oddělení důchodového pojištění.

O vyplácení vdovského/vdoveckého důchodu lze požádat i zpětně, a to až 5 let a pokud jsou splněny všechny náležitosti, splátky důchodu budou žadateli doplaceny. Po delší době nárok na výplatu dávek vdovského/vdoveckého důchodu zaniká.

old-people-1555705_960_720

Jak dlouho bude pozůstalá osoba důchod pobírat?

Zákon umožňuje pobírat tuto dávku po dobu jednoho roku. Poté náleží dávky důchodu pouze osobě, splňující tyto podmínky:

  • pečuje o nezaopatřené dítě; u studujících dětí do věku 26 let
  • pečuje o své, anebo rodiče zemřelého manžela, jejichž závislost na péči je zařazena od II. do IV. stupně
  • pozůstalá osoba pobírá důchod pro invaliditu III. stupně

Pro výpočet výše vdovského/vdoveckého důchodu jsou směrodatné dva zásadní údaje – délka doby důchodového pojištění zemřelé osoby a výše jejích příjmů, dosažených v rozhodujícím období.

Vdovské a vdovecké důchody

You May Also Like