Je jasně vidět, že se firmy snaží přiblížit svým zákazníkům, byť často ne v té nejlepší možné formě. Jasným příkladem mohou být obvykle tištěné reklamy, kde najdeme nejrůznější příběhy klientů. To je časté u společností, které se zabývají nejrůznějšími službami, například pojišťovnictvím.

 

Tyto příběhy mají pár věcí společných – často je tam uvedeno jméno a první písmeno daného zákazníka, a místo jeho bydliště, například Adam N., Praha. To má dodat na autenticitě a důvěryhodnosti – daná firma se rozhodla zachovat anonymitu svého klienta.

 

batoh1

 

Dále je postupováno podle jednotného scénáře: daný člověk se dostal do problému, avšak protože měl smlouvu například s danou pojišťovnou, snadno se z něj dostal a příběh měl šťastný konec.

 

Asi není třeba říkat, že se jedná o historky vymyšlené marketingovým oddělením. Pokud by byly skutečné, pak by bylo nutné, aby daný člověk svůj příběh napsal, a to v požadovaném rozsahu. Dále by musel poskytnout písemný souhlas s jeho použitím. Je tedy jasné, že je mnohem výhodnější si je vymyslet. Proč to ale firmy dělají?

 

Jak již bylo řečeno, snaží se přiblížit ke svým zákazníkům. V tomto případě jde o to jim názorně ukázat, jak jim může daná firma pomoci. Také má za cíl zvýšit důvěru lidí, neboť si přečtou, že i jiní, stejně jako oni, byli s danými službami spokojeni.

 

kontakt1

 

Tento trend už se však přesouvá i jinam. I v televizních reklamách již vidíme, že se snaží ukázat, jak znají každého jednotlivého zákazníka, a jak o něj pečují. Má to samozřejmě za cíl přilákat další zákazníky, vyvolat v nich dojem, že právě oni mohou být další, kterým je pomoženo.

 

Samozřejmě se v konečném důsledku jedná pouze o obchodní taktiku, která je velmi často realitě vzdálená. Vyplatí se tedy těmto příběhům nevěnovat příliš pozornosti, a vždy mít na paměti, že jsou vymyšlené. Je totiž dobré vybírat na základě nabídky, nikoliv reklamy. Pak je totiž menší šance, že se spálíme.

Proč firmy tak často využívají příběhy klientů?

You May Also Like